Avís legal


En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, DELTIMUSSEL. S.L.informa als seus usuaris i / o clients que és la titular d'aquest lloc web deltimussel.com.
DELTIMUSSEL. S.L. amb C.I.F B43440783, es troba en l'Avd. Gols de l'Ebre 162, 43580 Deltebre (Tarragona). Es poden posar en contacte amb nosaltres al telèfon 96 3672612 i per mitjà del compte de correu electrònic: info@deltimussel.com
L'accés i utilització de qualsevol dels serveis d'aquest lloc web és lliure i gratuït, i implica l'acceptació tant de les condicions d'ús que es descriuen en aquest avís legal, com de la política de protecció de dades de caràcter personal de DELTIMUSSEL. S.L.
L'accés o utilització del lloc web http://www.deltimussel.com/ suposa l'automàtica adquisició de la condició d'Usuari i l'acceptació pel mateix de la totalitat de condicions i disposicions recollides en aquest avís legal en el moment en què es produeixi aquest accés o utilització.
Els Usuaris que accedeixin a aquest lloc web hauran de respectar els termes i condicions recollits en el present avís legal i en l'ordenament jurídic vigent en cada moment, així com l'ordre públic, la moral i els bons costums.
Es troba totalment prohibida la utilització dels continguts del Lloc Web amb finalitats il•lícites, indeguts, antijurídics o immorals. Els Usuaris podran veure o imprimir els continguts d'aquest lloc web sempre que es realitzi amb fins purament informatius, sense que aquests continguts puguin ser alterats o modificats de cap manera. DELTIMUSSEL. S.L. es troba legitimat per modificar, completar, afegir o suprimir els continguts publicats al lloc web en qualsevol moment sense necessitat de comunicar-ho prèviament. Igualment, DELTIMUSSEL. S.L. podrà restringir l'accés a aquests continguts quan sigui aconsellable per raons tècniques o així ho consideri convenient. En cap cas els Usuaris podran accedir o utilitzar el present Lloc Web de manera que s'ocasionin danys o es inutilitzi total o parcialment el mateix, es modifiquin, suprimeixin o alterin els seus continguts, disseny gràfic o codi font, es danyin o alterin els equips de DELTIMUSSEL. S.L., o als programes, arxius, fitxers, etc. que aquesta pogués posseir, o es causi qualssevol perjudicis a tercers que igualment utilitzin aquests elements. Les adreces de correu electrònic que figuren en el lloc web no podran ser utilitzades, cedides o recopilades per a l'enviament d'informacions publicitàries no sol•licitades per DELTIMUSSEL. S.L. DELTIMUSSEL. S.L. és el titular de tots els drets de propietat intel•lectual existents o que puguin recaure sobre els continguts d'aquest lloc web.
L'accés per part dels Usuaris al lloc web no suposa la concessió de cap dret sobre aquests drets de propietat intel•lectual. En cap cas els Usuaris podran utilitzar, reproduir, distribuir, divulgar, comunicar públicament copiar o transformar els continguts publicats al lloc web amb fins comercials, ni atribuir l'autoria, total o parcial, dels mateixos. En qualsevol utilització que l'Usuari realitzi dels continguts, dit Usuari haurà de deixar constància de l'autoria de DELTIMUSSEL. S.L. sobre els mateixos. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a l'usuari que les dades que, si s'escau faciliti a través dels formularis existents a la pàgina web van a incorporades per al seu tractament a un fitxer titularitat de DELTIMUSSEL. S.L. amb la finalitat d'atendre les sol•licituds d'informació que l'usuari pugui realitzar i de publicitat, prestant el seu consentiment exprés per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica de productes i serveis que pugui en el seu cas oferir l'empresa titular del fitxer. D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 se li comunica que respecte a les dades de caràcter personal recollides per al seu tractament té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, mitjançant sol•licitud adreçada per escrit al titular del fitxer a l'adreça que consta en l'encapçalament del present avís legal en els termes que subscriu la legislació vigent. El present lloc web es regeix amb caràcter general per l'ordenament jurídic espanyol, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats del seu ús dels Jutjats i Tribunals de València. DELTIMUSSEL. S.L. es compromet a no permetre cap transacció que sigui il•legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. Per a qualsevol qüestió poden posar-se en contacte amb DELTIMUSSEL. S.L. mitjançant el número de telèfon 963 67 26 12, o bé dirigint la seva sol•licitud a l'adreça electrònica info@deltimussel.com


POLÍTICA DE COOKIES

DELTIMUSSEL, pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l'usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari. Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el procés i nombre d'entrades. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal•lació al seu equip. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el lloc web no és necessari que l'usuari permeti la instal•lació de les cookies enviades al lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre. En tot cas les galetes tenen un caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzarà cookies per recollir informació de caràcter personal.


* LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS SOBRE VIRUS I ERRORS TECNOLÒGICS.

DELTIMUSSEL no pot garantir l'absència d'errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i errors en el accés. Les transmissions d'informació a través d'Internet no són totalment segures, és per això que DELTIMUSSEL no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, com pot ser la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.


PER FORMULARIS: OBLIGATORI MARCAR CASELLA D'ACCEPTACIÓ

Les dades recollides en els diferents formularis (Nom, Adreça de correu electrònic i altres dades sensibles que es puguin proporcionar) passaran a formar part d'un fitxer titularitat de DELTIMUSSEL durant un període de temps màxim de dos (2) anys, i la finalitat és la de poder organitzar l'horari de visita, així com la gestió i confirmació de les cites amb els professionals que presten serveis en DELTIMUSSEL. Aquestes dades no seran usats en processos automatitzats. Aquestes dades no seran cedides, en cap cas a tercers aliens a la clínica fora de perill a les empreses necessàries per a la gestió de la comunicació online i que tenen accés a aquestes dades, que en aquest cas són la Sra. Carolina Alós Sánchez, el servei d'allotjament 1 & 1 i el gestor de correu electrònic de 1 & 1. En qualsevol cas, vostè pot exercitar els corresponents drets d'accés, rectificació, cancel•lació i si escau oposició, bé enviant una sol•licitud per escrit acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI a la següent adreça: DELTIMUSSEL SL, Av. Gols de l'Ebre, 162 , 43580 Deltebre (Tarragona); o bé enviant un correu electrònic des de l'adreça utilitzada per vostè en el formulari, indicant en l'assumpte "LOPD" a la següent adreça: info@deltimussel.com